Viktigt att barnvagnsrummet är låst!

Tyvärr har det förekommit stöld av en barnvagn (gammal men dock!) i barnvagnsrummet. Alla ombeds därför att

Vara noga med att barnvagnsrummet är låst!