Röjning på vindar och i källare

Det är inte tillåtet att förvara saker i fastighetens allmänna utrymmen eller utanför källar – och vindsförråd bl a av brandsäkerhetsskäl. Styrelsen har därför beslutat att genomföra en röjning av dessa utrymmen            Måndagen den 10 april.

Detta innebär att allt som nu förvaras utanför källar – och vindsförråd måste tas om hand av dem som äger föremålen. De som förvarar innerdörrar på vindar eller i källare får ta hand om dessa alt. sätta namn på dörren.