Resultat av radonmätning

Miljö/Hälsa vid Stockholms stad har uppmanat föreningen att göra en obligatorisk radonmätning vid ett besök, då vi i övrigt fick mycket positiva omdömen. Dosor för mätning har därför varit placerade under 2 månader i 18 st lägenheter i de fyra husen tillsammans.

Resultatet visar att alla uppmätta värden i fastigheterna ( 30 – 70 Bq/m³ ) ligger väl under gränsvärdet 200 Bq/m³. (Becquerel per kubikmeter luft).