Renovering av badrum och kök

Nu finns uppdaterad information angående renovering av badrum och kök på hemsidan under rubriken ABC Karlsvik39:

Renovering av badrum och kök Vid anlitning av VVS-montör skall branschreglerna för Säker Vatteninstallation följas. Auktoriserade VVS-företag ska utfärda intyg om att VVS-installation har utförts enligt dessa regler. Kopia på utfärdat intyg skall skickas av beställaren till styrelsen.

Vid renovering av våtrum skall Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum (BBV) följas. Behörig plattsättare ska utföra egenkontroll och utfärda kvalitetsdokument som överlämnas till beställaren. Kopia skall skickas av beställaren till styrelsen.

Mer information om reglerna och auktoriserade företag finns på http://www.sakervatten.se och http://www.bkr.se. Se även Byggkeramikrådets checklista vid renovering av badrum och avtalsmallen för renovering på föreningens hemsida under rubriken Dokument > Blanketter.