Protokoll från Anticimex

Till
Alla medlemmar
Efter inspektionen av Anticimex har alla lägenhetsinnehavare fått ett protokoll med ev anmäkningar. Styrelsen uppmanar alla att åtgärda det som påpekats och inte innebär allt för stort arbete. Ex. att sätta in läckagetråg/fuktskydd under diskmaskin och/eller under kyl-frys o dyl. Åtgärder som ex byte av golvbrunn får vänta tills en ev renovering.
Anticimex kommer att göra årliga kontroller i våra lägenheter, och det är viktigt att vi inom rimliga gränser åtgärdat de brister som finns angivet i protokollet.
Ev frågor besvaras av
Ulf Närlund
mob. 0704-927001
e-post: len.naerlund@gmail.com