Gårdsrenoveringen

Gårdsrenoveringen kommer preliminärt att påbörjas 15 mars.

Under renoveringstiden får inga cyklar ställas på gården. De cyklar som ej används kan placeras i källarförrådet Karlsviksgatan 18.

Under renoveringstiden kommer möjligheterna att använda och passera över gården att påverkas. Information kommer att ges fortlöpande under renoveringen.