Årsmöte 2018

Årets föreningsstämma äger rum
torsdagen den 24 maj kl 19.00.
Plats: Bingohallen S:t Eriksgatan 31

Efter årsmötet bjuder föreningen på en enklare förtäring i föreningslokalen.
Medlem som önskar anmäla ärenden till ordinarie föreningsstämma skall anmäla detta till styrelsen senast den 9/5.
Mycket välkomna med förhoppning om stort deltagande!
Styrelsen