Namnlappar på dörrarna

Det är inte tillåtet att sätta upp extra lappar med namn på inneboende i lägenheterna. Om lägenheten hyrs ut i andra hand skall tillstånd sökas hos styrelsen.

I övriga fall skall styrelsen kontaktas så att namnet på dörrens brevinkast kompletteras med den inneboendes namn alt. får ev post adresseras med c/o.