Gamla kläder i porten på Karlsviksgatan 16

I porten på Karlsviksgatan 16 ställer någon ut gamla kläder, byxor, skor, underkläder, jackor även sneakers och en stekpanna. Styrelsen har satt upp anslag om att detta naturligtvis inte får ske. Detta har pågått i åtskilliga veckor och styrelsen är nu mycket angelägen om att få kännedom om vem/vilka, som gör så här. Den som har något att upplysa om:
Kontakta ordf. Ulf Närlund