Manipulation av låsen på entrédörrarna

Vid flera tillfällen har cigarettfimpar hittats instoppade i låskolven på entrédörrarna. Sannolikt görs detta av obehöriga, som planerar att komma in i husen vid senare tillfälle. Var därför noga med att kontrollera att dörrarna går i lås!