Ej tillåten förvaringsplats

På förekommen anledning vill styrelsen informera om att förvaring utanför källare-och vindsförråd inte är tillåten. Orsaken är att Anticimex, som utför brandsyn i våra fastigheter har påpekat att sådan förvaring utgör en risk vid brand.