Information om planeringen av stambyte

Styrelsen har börjat en inledande planering av stambyte och renovering av trapphus – för indikativ start 2025-2027 – i våra fastigheter och dess finansiering där en finansieringsmöjlighet är att bygga bostäder på vindarna. Stammarna uppvisar brister i ökande grad, och hela planeringen är en lång process. Så snart det finns mer information i frågan, så kommer styrelsen att hålla informationsmöten och även extra föreningsstämmor.

Hälsningar Styrelsen