GLÖGGAFTON

Alla medlemmar inbjuds till sedvanlig julglögg i föreningslokalen.

Torsdagen den 15 december kl 18.30

Mycket välkomna med förhoppning om stort deltagande!