Fönsterrenoveringen

SENASTE NYTT

Renovering av våra fastigheters fönster har pågått en tid.

Renoveringen på Karlsviksgatan 18 avslutas före jul.

Renovering av återstående fönster på

Karlsviksgatan 16,

Sankt Eriksgatan 17,

Sankt Eriksgatan 19

fortsätter efter nyår 2023.