Glöggafton

Alla medlemmar inbjuds till sedvanlig julglögg       

torsdagen 15 december kl 18.30.

Mycket välkomna med förhoppning om stort deltagande!