Föreningens lån

Föreningen kan kontinuerligt lösa in lån som förfaller till betalning. Det sista lånet betalas 2018-04-30 och föreningen är därefter skuldfri.