Brandsäkerhet

BRANDSÄKERHET

Trapphus i bostadshus betraktas som utrymningsväg och angreppsväg för brandförsvaret. En direkt följd av detta är att om trapphus används för förvaring av barnvagnar, cyklar, mattor, skor etc. så kan detta utgöra ett hinder för utrymning, om trapphuset snabbt fylls av rök vid en brand.

Lagen till skydd mot olyckor 2 kap § 2 tar upp fastighetsägarens ansvar för att vidta förberedande åtgärder. Det är därför ett krav att inte ha hindrande föremål i trapphus.

ALLA SOM FÖRVARAR NÅGOT I TRAPPHUSEN OMBEDS ATT TA BORT DETTA.

Brandvarnare                                

Alla lägenheter måste ha en brandvarnare. Om någon ev inte har det, så får man en sådan av föreningen. Varje medlem ansvarar för att brandvarnaren har ett fungerande batteri. Ev frågor kan ställas till Ulf Närlund.