Fortsatt fönsterrenovering

Renovering av våra fastigheters fönster har pågått sedan några år. Nu återstår den sista etappen, som innefattar alla fönster i våning 1 och 0 i samtliga fastigheter samt upp tom våning 3½ på Karlsviksgatan 18. Därutöver skall en del justeringar av tidigare utförda arbeten göras i lägenheter påS:t Eriksgatan 17 och 19.Arbetet utförs som tidigare av firma ”Penselkompaniet” och beräknas preliminärt starta andra veckan efter påsk (v 14), om vädret tillåter. Alla berörda lägenheter får meddelande direkt i brevlådan om tider, nyckelhantering, kontaktpersoner etc av Penselkompaniet, innan arbetet påbörjas.