Brandvarnare

Alla lägenheter måste ha en brandvarnare. Om någon ev inte har det, så får man en sådan av föreningen. Varje medlem ansvarar för att brandvarnaren har ett fungerande batteri. Ev frågor kan ställas till Ulf Närlund.