Cykelgarage

I samband med gårdsrenoveringen

*Kommer fyra stycken CYKELGARAGE att monteras på gården – ett vid

varje fastighet.

*Monteringen av garagen kommer att ske första veckan i september.

*När garagen är på plats så kan cyklarna flyttas dit Ni tycker är lämpligt

*Cyklarna måste märkas med namn och fastighet (ex: Johansson S19 ).

*Adresslappar och buntband för fastsättning kommer att finnas i varje garage.

*Adresslappen placeras under sadeln.

*De cyklar som inte är märkta kommer att flyttas till förrådet i källaren i K16.

*De cyklar som nu står i källaren K16 skall också märkas. De som inte är märkta

kommer att skänkas bort till välgörande ändamål