Öppna fönstret i tvättstugorna

Luftvolymen i tvättstugorna är inte tillräcklig, när torkskåp och torktumlare används, varför fönstret måste vara öppet för att släppa in luft.

Vid för lite luft kan maskinerna bli överhettade och nödstopp inträffar automatiskt.

Stäng fönstret efter avslutad tvätt.

Tack!