Byggavfall m.m. får ej lämnas i grovsoprummet

På förekommen anledning vill vi påminna om att byggsopor ej får lämnas i grovsoprummet. Färg och kemikalier får ej heller lämnas där. Det finns återvinningsstationer för sådant avfall.