ÅRSMÖTE

Årets föreningsstämma äger rum

Torsdag den 2 juni, kl 19.00.

Plats: Föreningslokalen Karlsviksgatan 18

Efter årsmötet bjuder föreningen på en enklare förtäring i föreningslokalen.

Mycket välkomna med förhoppning om stort deltagande!