Brandsyn mm

 

Föreningen har tecknat ett avtal med Anticimex innefattande brandsyn, kontroll av ev fuktskador mm.  Detta gäller alla lägenheter i föreningen och en sådan brandsyn mm kommer att äga rum på följande tider:

Karlsviksgatan 16                               Måndag 22 januari              kl 8 – 17

Karlsviksgatan 18                               Tisdag 23 januari                 kl 8 – 17

S:t Eriksgatan 17                                 Måndag 29 januari              kl 8- 17

S:t Eriksgatan 19                                 Tisdag 30 januari                kl 8 – 17

De som inte har möjlighet att vara hemma ombeds att lämna nycklar till

Ulf Närlund, S:t Eriksgatan 17, 6 tr. Nycklarna lämnas tillbaka så snart besöket är klart.

Ev. Frågor kan ställas till Ulf Närlund

mob. 0704-927001

e-post: len.naerlund@gmail.com