Dörrstängare

På Karlsviksgatan 16 och 18

finns nu dörrstängare till de inre dörrarna som kan ställas

 i uppställt läge för att underlätta passage.