Ändrad lokal för årsmötet

   

     Helt utanför styrelsens möjligheter att påverka beslutet kan årets föreningsstämma   EJ HÅLLAS i Bingohallen på Sankt Eriksgatan.

Årets föreningsstämma äger därför rum onsdag den 30 maj kl 19.00  i FÖRENINGSLOKALEN,  Karlsviksgatan 18

Efter årsmötet bjuder föreningen på en enklare förtäring i föreningslokalen.

Mycket välkomna med förhoppning om stort deltagande och överseende med att det kan bli trångt.