Gårdsrenoveringen – preliminär tidplan

Nu när vi har startat renoveringen av gården och fått info om hur undermaterial ser ut så är preliminär tidsåtgång c:a 16 veckor.

Från starten den 18 april blir 16 veckor någonstans i månadsskiftet juli / augusti preliminärt.