Trappbelysningen S 17

I besparingssyfte är trappbelysningen inställd på intervall 2½ – 3 minuter. 20 sek. innan ljuset släcks blinkar lamporna helt kort för att förvarna om att det strax blir mörkt.

Detta gäller enbart på Sankt E. 17.