Stamspolning

På uppdrag av styrelsen kommer firma  Interspol att utföra rensning av köks- och badrumsavlopp .Arbetet kommer att utföras under v 9 (29/2 – 4/3). Respektive lägenhet kommer att aviseras minst 3 arbetsdagar i förväg (senast i v 8).