Slutlig ventilationskontroll (OVK) samt radonmätning

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) har genomförts i flera steg under det senaste året. Den slutliga inställningen skall göras under perioden 21 – 23 november ev även 28 – 29 november.Kontrollen berör samtliga lägenheter och ytterligare information kommer närmare de aktuella dagarna.

Miljö/Hälsa vid Stockholms stad har uppmanat föreningen att göra en obligatorisk radonmätning vid ett besök, då vi i övrigt fick mycket positiva omdömen. Detta innebär att dosor för mätning behöver placeras ut i 18 st lägenheter i de fyra husen tillsammans. Närmare information kommer.