Röjning på vindar och i källare

2021-11-15

Ett transportföretag har anlitats för att avlägsna alla föremål, som förvaras utanför förråden i källare och på vindar

Detta äger rum Onsdagen 24 november.

Det är inte tillåtet att förvara saker i fastighetens allmänna utrymmen eller utanför källar- och vindsförråd bl a av brandsäkerhetsskäl.

Detta innebär att allt som nu förvaras utanför källar- och vindsförråd måste tas om hand av dem som äger föremålen. Dessa kommer annars att kastas.