Almarna

Vid försök att ordna provtagning på almarna

dvs att ta träddelar, som sedan ska analyseras, har vi fått svar att det inte är möjligt att genomföra denna provtagning i Sverige pga att det inte finns kunskap om sådan teknik.

Styrelsen har därför beslutat att de sjuka almarna skall fällas. Detta är planerat till den 24 januari, 2022. Nya träd skall sedan planteras på gården. Vilket trädslag och närmare tidsplan kommer, så snart detta är beslutat.