Otillåten korttidsförhyrning

Flera medlemmar i föreningen har gjort styrelsen uppmärksam på att en av våra medlemmar hyr ut sin lägenhet per dag genom annonsering på nätet – AirBNB.

Styrelsen försöker på olika sätt förhindra detta då korttidsförhyrning enligt föreningens stadgar inte är tillåten. Genom att bryta mot stadgarna kan man förverka rätten till sin lägenhet. Styrelsen har kontakt med Bostadsrätterna, som anvisat hur en rättelseanmaning skall skrivas. En sådan har skickats i rekommenderat brev till bostadsinnehavaren. Flera åtgärder planeras om medlemmen inte upphör med sin korttidsuthyrning.

  • 12 i Stadgarna

”Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem, korttidsförhyrning är inte tillåten.”