Nytt bredband till alla!

Då våra nuvarande bredbandsavtal med Comhem och Telenor är mångdubbelt dyrare än de avtal vi kan få med alternativa leverantörer har styrelsen beslutat att inom kort övergå till ett gemensamt gruppavtal hos Ownit för TV och bredband (1 Gbit/sek) vilket kommer ingå i lägenhetsavgiften.

Medlemmarnas nuvarande abonnemang hos Telenor kommer att flyttas över till Ownit. Bredband och TV från Comhems kommer att avslutas 2024-01-31. Medlemmarna uppmanas därför att säga upp sina abonnemang hos Comhem.

Mer detaljerad information finns här:
https://www.karlsvik39.se/vardag/tv-och-bredband/bredband2021

Frågor kan ställas till bredband2021@karlsvik39.se