Ny lag från och med den 1 januari 2023

I stadgarna för Karlsvik 39 står det tydligt att föreningen har ansvar för att hålla fastigheten i gott skick och bostadsrättsinnehavarens ansvar är lägenhetens inre skick. Innan ombyggnad/renovering sker ska styrelsen kontaktas. På föreningens hemsida finns ett ABC som ger en del vägledning. 

Den nya lagen som träder i kraft 1 januari 2023 lägger ett ännu större ansvar på bostadsrättsinnehavaren vad gäller att informera styrelsen om vilka åtgärder som denne planerar att utföra i sin lägenhet. Om ombyggnad/renovering sker utan medgivande har föreningen rätt att säga upp en bostadsrättsinnehavare.

Bostadsrättsinnehavaren får alltså ett större ansvar för att presentera en utredning, som visar att åtgärderna inte leder till olägenheter eller skada. Den nya lagen innebär också att vid tvist sker prövningen i hyresnämnden. Hemförsäkringens rättsskydd gäller inte i hyresnämnden.