Kasta inte grovsopor på natten

ALLA OMBEDES ATT KASTA SINA GROVSOPOR MELLAN 7.00 och 22.00

FÖR ATT UNDVIKA ATT ORSAKA BULLER OCH OLJUD UNDER NATTEN

Av självklara skäl kan detta vara mycket störande för dem som bor ovanför sopbehållarna.