Ingen hämtning av matavfall

De senaste veckorna har inget matfall hämtats trots många påpekanden. Det förfaller som om entreprenören har personalproblem. Matavfallet får därför tyvärr till vidare kastas med de vanliga soporna.