Förhandsinformation

Årets föreningsstämma äger rum 

Torsdagen den 2 juni.

Motioner till årsstämman kan inlämnas till styrelsen fram till den 12 maj.

En Gårdsdag planeras till söndagen den 8 maj.