Föreningen börjar betala av sina lån

Slutlikviden för lgh 98, Karlsviksgatan 16 har erlagts.

Föreningen börjar betala av sina lån vartefter de förfaller fr o m 1/11, 2016.