Fel på gårdens belysning

Tyvärr har ett el-fel inträffat på belysningen på gården. Felsökning pågår, och felet kommer att åtgärdas så snart som möjligt.