Dörruppställning på K18 och S19

Dörruppställningsarmar har installerats på ytterportarna till Karlsviksgatan 18 och Sankt Eriksgatan 19. På dörrarmen finns en knapp som används för att aktivera och stänga av dörruppställningsfunktionen. Bilden nedan illustrerar vilket läge som motsvarar när funktionen är på respektive avstängd. Tryck in knappen för att ändra till motsatt läge.

Observera att dörruppställningen inte är automatisk så till vida att du själv måste öppna dörren tills den når spärrläget.