ÅRSMÖTE

Årets föreningsstämma äger rum tisdagen den 21 maj kl 19.00. Föreningslokalen Karlsviksgatan 18.

Medlem som önskar anmäla ärenden till ordinarie föreningsstämma skall anmäla detta till styrelsen senast den 7/5.

Efter årsmötet bjuder föreningen på en enklare förtäring i föreningslokalen. Mycket välkomna med förhoppning om stort deltagande!