Belysningen i tvättstugorna

Ny belysning har satts in i tvättstugorna. Denna regleras genom sensorer, och ljuset sätts på och stängs av automatiskt.