Årsmöte 2018

Det har tyvärr blivit nödvändigt att ändra dag för årets föreningsstämma
Årets föreningsstämma äger därför rum
onsdag den 30 maj kl 19.00.
Plats: Bingohallen S:t Eriksgatan 31
Från kl. 18.30 serveras kaffe och bullar i lokalen
Efter årsmötet bjuder föreningen på en enklare förtäring i föreningslokalen.
Medlem som önskar anmäla ärenden till ordinarie föreningsstämma skall anmäla detta till styrelsen senast den 15/5.
Mycket välkomna med förhoppning om stort deltagande!