Åldringsbrott

Under de senaste dagarna har ett flertal åldringar på Kungsholmen blivit utsatta för telefonbedrägerier. Minst vid två fall har man lyckats lura brottsoffren på betydande belopp. Flera försök med samma modus.
Ett modus som sticker ut är ”seniorrabattmoduset/ pensionärsrabattmoduset” samt ”bankmoduset”, innehållande att hämta upp målsägandens bankkort.

Mer information om hur du skydda dig mot bedrägerier finns här samt på anslag i trappuppgångarna.