Tomma plastpåsar får inte slängas i sopnedkasten

På förekommen anledning vill vi upplysa om att inga lösa plastpåsar får kastas i sopnedkasten, de täpper till fläktarna.