Stopp i sopnedkasten

Det blir ofta stopp i sopnedkasten nere vid soptunnorna och ett stycke upp, viket kräver en del arbete av styrelsemedlemmar.

Alla uppmanas därför att komprimera alla förpackningar så mycket som möjligt, innan soppåsarna kastas.

Stort tack!