Sängar i källaren på Karlsviksgatan 16

Två sängar har placerats i källaren på K16. De som ställt sängarna där  ombeds att snarast ta bort dessa. Det är inte tillåtet att förvara något utan för källarkontoren.