Hissen St Eriksgatan 17 ur funktion

Hissen på Sankt Eriksgatan 17 är tillfälligt ur funktion. Det saknas en reservdel som förhoppningsvis kommer imorgon.