ÅRSMÖTE

Årets föreningsstämma äger rum torsdag 25 maj, kl 19.00.

Plats: Föreningslokalen Karlsviksgatan 18                                     

Extra festligheter pga föreningens 50-årsjubileum! Efter mötet bjuds på dryck och enklare förtäring.

För planeringens skull önskar styrelsen att de, som planerar komma meddelar detta till Gunilla Johnson.

gunilla.johnson.gj@gmail.com alt. sms 0705-251339

Välkomna! Styrelsen